G.M.Lupinscy

Witamy Pństwa na naszej stronie, która umożliwia bliższe zapoznanie się z naszą propozycją współpracy, w preferowanej przez nas od roku 2002 branży grzewczej i grzwewczo - wentylacyjnej, w tym kotłownie gazowe.

Z naszych doświadczeń wynika, iż uzyskanie dla Zamawiającego satysfakcjonującego Go rezultatu, wymaga od Wykonawcy umiejętności często wykraczających poza preferowaną branżę oraz umiejętności zapewnienia sobie współpracy fachowców branż towarzyszących.

W naszej działalności, której celem jest zrealizowanie u Zamawiającego skutecznego i efektywnego systemu grzewczego bądź grzewczo - wentylacyjnego, aspekt powyższy realizujemy poprzez dobranie, koordynację i współpracę z merytorycznie przygotowaną i efektywną grupą fachowców i branżowych podmiotów gospodarczych jak:

  • projektanci branży sanitarnej, elektrycznej, niejednokrotnie konstruktorzy,
  • wykonawcy prac instalacyjno-montażowych, elektro-energetycznych, gazowych.

Szczególną uwagę przywiązujemy do prac z zakresu automatyki i późniejszego serwisu zainstalowanych urządzeń jako obszaru, od którego to niezawodności i efektywności Zamawiający kreuje swoją opinię i określa zasadność wydanych wcześniej pieniędzy.

powered by Woopem